รวมลิงค์งานต่างๆ

1. สรุปสถิติการมาเรียนรายวัน

7.ระบบจัดเก็บไฟล์งานเอกสารออนไลน์

3. ระบบงานสารบรรณ คำสั่ง/ประกาศ มีระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์

4. คลังภาพกิจกรรมในโรงเรียน

5. ระบบสารสนเทศฐานข้อมูล PLC

6. ระบบสารสนเทศฐานข้อมูล 14 แฟ้ม

2. ปฏิทินปฏิบัติงาน มีระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์

8. สรุปข้อมูลครูที่ส่งเอกสาร 14 แฟ้มแล้ว

กองเชียร์สีม่วง

กองเชียร์สีเขียว

Management Information System (MIS)

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” 194 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000